Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

TERMINARZ ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI

01
10.2020

 

  • 15,16 września 2020 r. - zebrania z rodzicami,
  • 28 października 2020 r. - konsultacje z rodzicami,
  • 9,10 grudnia 2020 r. - zebrania z rodzicami,
  • 20,21 stycznia 2021 r. – śródroczne zebrania z rodzicami,
  • 17 marca 2021 r. - konsultacje z rodzicami,
  • 20, 21 maja 2021 r. - zebrania z rodzicami.