Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Informacja dotycząca projektu "Indywidualni.pl"

27
05.2021

Szanowni Rodzice!

W związku z podsumowaniem gminnego projektu: "Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie (Indywidualni.pl") prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety opracowanej przez Gminny Zespół Projektowy.

Ankieta została wysłana do Państwa w dniu 26.05.2021 r. przez dziennik elektroniczny Librus.

Ankiete należy wypełnić do 13.06.2021 r.

Ankieta dotyczy podsumowania zrealizowanych w szkole zadań związanych z badaniem predyspozycji intelektualnych naszych uczniów w celu poprawy efektywności procesu edukacyjnego.

Będziemy wdzięczni Państwu za wypełnienie ankiety i podzielenie się w niej swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami, które uwzględnione zostaną w dalszej realizacji projektu.

 

Gminny Zespół Projektowy