Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Dokumenty

1.Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie

3. Uchwała nr 19/2018/2019

4. Koncepcja Pracy Szkoły

5. Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2020/2021

6. Harmonogram imprez i uroczystości oddziałów przedszkolnych 2020/2021