Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Świetlica

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 Świetlica szkolna czynna od 06:30 do 16:00

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

  • Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
    • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
    • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej.
    • Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
    • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
    • Uczenie i rozwijanie samodzielności.
    • Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
    • Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego.
    • Rozwój zainteresowań czytelniczych.
    • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.
    • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
    • Walka z agresją i przemocą.
    • Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, dbanie o środowisko i planetę Ziemię.
    • Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce.
    • Wdrażanie do zachowania zgodnego z regulaminem świetlicy.

 

 

Nauczyciele

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Agnieszka Śliwińska - Gabryś

6:30 - 12:00

 11:00 - 16:00 12:00 - 16:00

9:00 - 16:00

 6:30 - 13:00

Elżbieta Homlak

-----------------------

6:30 - 7:30

13:30 - 14:00

 6:30 - 10:00
6:30 - 9:00
13:30 - 16:00

Anna Wierzycka

----------------------- 7:30 - 11:30
-----------------------  ----------------------- -----------------------

Małgorzata Ziobrowska

----------------------- -----------------------  9:30 - 13:30
 -----------------------  -----------------------

Marzena Karwat

12:30 - 16:00
 ----------------------- 13:30 - 14:00
13:30 - 14:00
12:30 - 14:00

Magdalena Korczyk

12:00 - 14:00
12:30 - 13:30
 -----------------------  12:30 - 13:00
-----------------------

Leokadia Dolega

-----------------------

10:45 - 11:00

-----------------------

-----------------------

9:45 - 10:00

Artykuły

Przejdź do - Mozaiki

Mozaiki

15
10.2021

Przejdź do - Nasze konstrukcje z klocków

Nasze konstrukcje z klocków

08
10.2021

Przejdź do - Z cyklu - Pomyśl

Z cyklu - Pomyśl

W naszej świetlicy poznajemy najprawdziwsze szyfry, dzięki którym nikt nie przejrzy naszych planów.
Pierwszy z nich to znany (głównie z nazwy)Alfabet Morse'a. Jeden z najpopularniejszych niegdyś systemów przesyłania informacji na odległość. Kreska jest trzy razy dłuższa od kropki. Można nadawać również za pomocą ramion (obydwie ręce do góry to kropka, ręce na bok to kreska), chorągiewek. Można nadawać latarką z okna do okna itp.
Drugi szyfr to „ dżdżownica” – oparty na alfabecie Morse’a: 

A trzeci to: GA DE RY PO LU KI

Ten szyfr polega na tym, że bierzemy jakieś długie słowo składające się z niepowtarzających się liter oraz sylab dwuliterowych i zamieniamy szyfrowaną literę na tą drugą z sylaby naszego słowa klucza, a te litery, które nie występują w szyfrowanym haśle przepisujemy bez zmian.

Czyli na przykład:

LUBIĘ CIĘ  to będzie - ULBKD CKD

Oczywiście GA DE RY PO LU KI to tylko propozycja, podobnie jak:
MA-LI-NO-WE-BU-TY
Co będzie naszym sekretnym słowem - szyfrem zależy tylko od naszej wyobraźni.

 

 

 

 

27
09.2021

Karta Uczestnika Świetlicy

Drodzy Rodzice.

Zapisy do świetlicy szkolnej trwają do 8 września 2021 r. Proszę pobrać Kartę zapisu od wychowawcy klasy lub wydrukować ze strony i wypełnić - Karta Uczestnika Świetlicy

31
08.2021

Regulamin Świetlicy

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy

31
08.2021