Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Świetlica

 

   

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 Świetlica szkolna czynna od  06:30 do 16:00

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Barbara Jura

9.30 – 12.00 ---------------
12.00 – 16.00 12.30 - 16.00
12.00 – 16.00

Agnieszka Śliwińska-Gabryś

12.30 – 16.00

6.30 - 8.00

9.00 - 12.00

-----------

6.00 - 11.30

12.30 - 14.00

6.30 - 12.00

Mariola Gładys

12.00 – 13.30

8.00-9.00

12.00 – 14.00

8.30 - 10.00 ------------- -----------

Dzierwa- Jaromin Anna

------------- 15.00-16.00 10.00-12.00 -------------

------------

Malczyk-Worwa Edyta

6.30-9.30 ------------- 6.30-8.30 -------------

------------

Sipa Anna

12.30 - 13.00
------------ 12.30 - 14.00
13.30 - 14.00

13.30 - 14.00

Rzepska Ewa

------------ ------------

14.00-14.15

------------

11.15-11.30

Leokadia Dolega

------------ -----------

10.45 - 11.00

opieka - religia oddz. przedszkolny

 7.45 - 8.00

opieka - religia oddz. przedszkolny

------------
 
Regulamin świetlicy szkolnej

Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

  Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
    • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
    • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej.
    • Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
    • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
    • Uczenie i rozwijanie samodzielności.
    • Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
    • Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego.
    • Rozwój zainteresowań czytelniczych.
    • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.
    • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
    • Walka z agresją i przemocą.
    • Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, dbanie o środowisko i planetę Ziemię.
    • Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce.
    • Wdrażanie do zachowania zgodnego z regulaminem świetlicy.

Artykuły

Przejdź do - Lampiony - Dzień Dyni

Lampiony - Dzień Dyni

W dniu 31.10 uczniowie zapisani do świetlicy z zaangażowaniem wykonali lampiony z okazji Dnia Dyni.

02
11.2023

Przejdź do - Akcja "Sprzątamy dla Polski"

Akcja "Sprzątamy dla Polski"

W ubiegłym tygodniu uczniowie przebywajacy na świetlicy uczestniczyli w akcji o charakterze ogólnopolskim „Sprzątamy dla Polski”. Dzieci zostały wyposażone w rękawiczki ochronne oraz worki na śmieci od Biura Zarządu „Wodociągi Jaworzno”. Celem akcji było kształtowanie prawidłowych postaw ekologicznych i dbanie o  czystość wokół szkoły. Uczniowie chętnie wzięli udział i porządkowali z zaangażowaniem.

08
10.2023

Przejdź do - Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Uczniowie naszej świetlicy wzięli udział w II Miejskim Konkursie Plastycznym pt.:” Sami chcemy budować i kształtować pokój na świecie” organizowanym przez LOK Jaworzno i Klub Przyjaciół Książek Anny Sokół.

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy aż trzy I miejsca i jedno III. Oto nagrodzeni:
I miejsce: Anna Putek kl.1a,
            Zofia Bisaga kl 2a,
            Brajan Wrona kl.5a.
III miejsce: Weronika Putek kl. Vb.
 
Zwycięzcom gratulujemy
Artykuł o konkursie znajdziemy na stronie jaw.pl

25
09.2023

Przejdź do - Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej

Uczniowie z chęcią i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach plastycznych, związanych z początkiem astronomicznej jesieni. Powstał dywan z liści, poprzez rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych.

22
09.2023

Przejdź do - Nasz konstrukcje z klocków

Nasz konstrukcje z klocków

22
09.2023

Pliki do pobrania