Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Wolontariat

 

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:

p. K. Żbik

p. A. Bańkowska

p. A. Sipa

ks. A. Krupa

 

 

  CECHY WOLONTARIUSZA:

 

1.Dużo optymizmu i chęć działania.

2.Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.

3.Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.

4.Odwaga, empatia, otwartość.

5.Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

6.Kultura osobista.

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Caritas

 

1. Każdy uczeń naszej szkoły może zostać wolontariuszem za zgodą rodziców.

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.

 

 

Działania Szkolnego Koła Caritas obejmują:

teren szkoły:

 

instytucje, ośrodki:


Plan pracy Szkolnego Koła Caritas - załącznik

 

 

 

 

 

Artykuły

Przejdź do - Ogólnopolska Wielkanocna Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam!” Caritas Polska

Ogólnopolska Wielkanocna Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam!” Caritas Polska

Kolejna Ogólnopolska Wielkanocna Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam!” Caritas Polska za nami. I kolejny raz nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas stanęli na wysokości zadania! Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym uczniom, opiekunom Szkolnego Koła Caritas (Pani A. Bańkowskiej, pani K. Żbik, pani A. Sipie) oraz każdemu kto włączył się w tak szlachetną akcję. Wspólnie możemy pomagać najbardziej potrzebujący

 

17
03.2024

Przejdź do - Prelekcja na temat działalności Hospicjum w Jaworznie

Prelekcja na temat działalności Hospicjum w Jaworznie

W dniu 6 marca w naszej szkole została przeprowadzona prelekcja przez panią Iwonę Pawelec (Koordynatorkę Wolontariatu Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta) na temat działalności Hospicjum w Jaworznie. W prelekcji brali udział uczniowie klas 4-8. Pani Iwona omawiała działalność wolontariatu hospicyjnego. Przedstawiła najważniejsze cele i zadania wolontariatu do których należą: organizowanie akcji, kwest, kampanii hospicyjnych, karmienie chorych, rozmowa z chorymi ludźmi. Podkreśliła sens istnienia i działalności hospicjów w Polsce. Ukazała misję każdego hospicjum, jako instytucji niosącej wszechstronną pomoc chorym ludziom w ich terminalnym okresie rozwoju choroby nowotworowej. Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów. Niektórzy z nich wyrazili chęć niesienia pomocy ludziom chorym przebywających w jaworznickim hospicjum.

Nasza szkoła otrzymała również w prezencie cebulki żonkili, które już wkrótce posadzimy z naszymi wolontariuszami przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei.

Serdecznie dziękujemy pani Iwonie za poświęcony czas

06
03.2024

Przejdź do - Wizyta w schronisku

Wizyta w schronisku

W dniu 20.12.2023r. uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas pod opieką Pani Karoliny Żbik i Pani Anny Sipy, udali się z wizytą do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chełmku. Jak co roku w naszej szkole zorganizowana została wcześniej zbiórka karmy i innych rzeczy niezbędnych zwierzętom przebywającym w schronisku. Celem akcji było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności oraz poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku. Podczas wizyty pracownicy opiekujący się zwierzętami oprowadzili nas po terenie schroniska, w którym obecnie przebywa 150 zwierząt. Najważniejszą lekcją dla uczniów było to, aby zrozumieli, że zwierzęta to nie są zabawki, z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Ważne jest, aby wiedziały, że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale obowiązek troski o niewątpliwie słabszą istotę. Na pożegnanie otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom z podziękowaniem.

21
12.2023

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

 
Drodzy uczniowie i rodzice !!!
 
Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.
W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!
Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 
,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’
 
Termin Akcji: 08-09.11.2022r.
 
Miejsce Akcji: SP14 w Jaworznie 
 
 
 
 
Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o. 
Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 - 16:00

 

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP. 

NIE ODBIERAMY TONERÓW I ŚWIETLÓWEK !!

 

08
11.2022

Światowy Dzień Zwierząt

 

25
09.2022

Przejdź do - Z wizytą w Domu Opieki Społecznej w Jaworznie

Z wizytą w Domu Opieki Społecznej w Jaworznie

W kwietniu uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem pani od plastyki (Magdaleny Kamińskiej)
zaangażowali się w akcję wykonania kartek
i stroików świątecznych dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej
w Jaworznie.

Natomiast w dniu 6 kwietnia 2022r. opiekunowie Szkolnego Koła Caritas wybrali się z wizytą do DPS-u i wręczyli jego podopiecznym wielkanocne kartki świąteczne z własnoręcznie zapisanymi życzeniami oraz pięknie wykonane stroiki.

Nasz miły gest z pewnością pomoże podnieść na duchu, wywoła uśmiech
i radość, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na dobre samopoczucie seniorów.

Wszystkim twórcom cudownych kartek i stroików, składamy wyrazy wdzięczności za udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu, dedykując słowa Stefana Wyszyńskiego:

„ Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka , mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości…".

 

 

11
04.2022