Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Rada Rodziców

Artykuły

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie

w roku szkolnym 2020/2021

 

Pani Katarzyna Olejniczak - przewodnicząca

Pan Witold Poznański - zstępca przewodniczącego

Pani Agnieszka Jazowska - skarbnik/ księgowa

Pani Dominika Borkowska- członek komisji rewizyjnej

Pani Anna Skotnicka -Sarnik - członek komisji rewizyjnej

05
11.2020