Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Rada Rodziców

Artykuły

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 14 w Jaworznie

w roku szkolnym 2022/2023

 

Pani Katarzyna Olejniczak - przewodnicząca

Pan Witold Poznański - zastępca przewodniczącego

Pani Marta Duda - skarbnik

Pani Joanna Dudek - członek komisji rewizyjnej

Pani Marta Dzikowska - członek komisji rewizyjnej

03
11.2021