Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Higienistka szkolna - pani Mariola Sarga

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej czynny:

Wtorek     7:30 - 15:00

Piątek      11:00 - 15:00

w pozostałe dni - telefon kontaktowy dostępny w sekretariacie

Artykuły

Procedura funkcjonowania gabinetów medycyny szkolnej ZLO w Jaworznie w czasie epidemii COVID – 19

Procedura funkcjonowania gabinetów medycyny szkolnej ZLO w Jaworznie w czasie epidemii COVID – 19 zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z 8 maja 2020 r. dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych. - Załącznik

25
08.2020

Wykaz świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych udzielanych w środowisku nauczania i wychowania obejmuje:

 1.Wykonywanie i interpretowanie testów  przesiewowych.

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Test do wykrywania zaburzeń:

- rozwoju fizycznego, współczynnik BMI,

- układu ruchu,

- w kierunku zeza,

- ostrości wzroku,

- słuchu,

- ciśnienia tętniczego krwi.

Klasy III szkoły podstawowej

- rozwoju fizycznego, współczynnik BMI,

- układu ruchu,

- ostrości wzroku,

- widzenia barw,

- ciśnienia tętniczego krwi.

Klasy V szkoły podstawowej

- rozwoju fizycznego, współczynnik BMI,

- układu ruchu,

- ostrości wzroku,

- ciśnienia tętniczego krwi.

 

2. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

 

4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej.

 

5. Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej uczniów kl. I-VI metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

 

 

05
12.2017