Wykaz świadczeń

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
12.2017

Wykaz świadczeń gwarantowanych udzielanych w środowisku nauczania i wychowania obejmuje:

 1.Wykonywanie i interpretowanie testów  przesiewowych.

Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

Test do wykrywania zaburzeń:

- rozwoju fizycznego, współczynnik BMI,

- układu ruchu,

- w kierunku zeza,

- ostrości wzroku,

- słuchu,

- ciśnienia tętniczego krwi.

Klasy III szkoły podstawowej

- rozwoju fizycznego, współczynnik BMI,

- układu ruchu,

- ostrości wzroku,

- widzenia barw,

- ciśnienia tętniczego krwi.

Klasy V szkoły podstawowej

- rozwoju fizycznego, współczynnik BMI,

- układu ruchu,

- ostrości wzroku,

- ciśnienia tętniczego krwi.

 

2. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością.

 

4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej.

 

5. Prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej uczniów kl. I-VI metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.