Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Szkoła Patriotów

SZKOŁA PATRIOTÓW

 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego

Szkoła Patriotów.Przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci
w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji przez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach i postaciach z historii kraju i regionu.

Artykuły

KONKURS WIEDZY – SZKOŁA PATRIOTÓW

W dniu 27. września br. odbył się konkurs wiedzy dla klas VI – VIII w ramach projektu „Szkoła patriotów”. Chętni uczniowie pisali test wiedzy, dotyczący biografii znanych jaworznian i ich działań w czasie II wojny światowej. Uczniowie wykazali się także dużą wiedzą ze znajomości miejsc pamięci narodowych na terenie Jaworzna.

Zwycięzcy zostaną poinformowani o tym fakcie i nagrodzeni w trakcie apelu porządkowego.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.
 
 
 
 
 

30
09.2023

Lekcje historii w klasach VI – VIII w ramach projektu „SZKOŁA PATRIOTÓW”

Uczniowie naszej szkoły w czasie lekcji historii poznali biografię słynnych jaworznian, którzy brali udział w walce  z Niemcami w czasie II wojny światowej. Poznali sylwetkę m. in. majora Karola Pniaka, który jako pilot walczył o wolność Wielkiej Brytanii. Kolejnymi jaworznianami, których działania stały się bliższe naszym wychowankom, byli: Eugeniusz Krawczyk – zamordowany przez gestapowców,  Tadeusz Janikowski, Wiktor Faltus, Piotr Sośnierz.
Uczniowie poznali także historię Pomnika Niepodległości, który  ma na celu upamiętnienie wszystkich jaworznian, biorących udział w walkach, poległych, zamordowanych, więzionych w czasie wszystkich powstań narodowo-wyzwoleńczych, żołnierzy formacji zbrojnych walczących na frontach bitew i wojen. Pomnik ten  powstał z inicjatywy kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK Koło w Jaworznie oraz Legionistów Polskich wraz z ich rodzinami. Na lokalizację pomnika wybrano skwer przy Miejskiej Bibliotece Publicznej na rynku miasta.
Zapoznali się także z historią Pomnika Więźniów – Ofiar Obozu Pracy w Jaworznie, który znajduje się w Osiedlu Stałym. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 23 maja 1998 roku w obecności prezydentów: Polski –Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Ukrainy – Leonidy Kuczmy. Inskrypcja na pomniku jest spisana w trzech językach polskim, ukraińskim i niemieckim.
 
 
 
 POMNIK WIĘŹNIÓW – OFIAR OBOZU PRACY W JAWORZNIE

 

 

30
09.2023

Przejdź do - Szkoła Patriotów

Szkoła Patriotów

 W maju br. nasi uczniowie wykonywali zdjęcia miejsc pamięci narodowej. Na fotografiach zostały utrwalone m. in. Pomnik ofiar pacyfikacji leśniczówek w Jeziorkach i Byczynie w lipcu 1943 r., Pomnik Niepodległości, Pomnik „Nieujarzmionych” oraz wiele innych podobnych obiektów i tablic upamiętniających ofiary faszyzmu. Uczniowie poznali także biografię słynnych jaworznian – Wincentego Drabika i nauczycieli, którzy polegli w walce z hitlerowskim okupantem.
Interesującym i ważnym dla lokalnej społeczności jest również pomnik znajdujący się w Osiedlu Stałym,  upamiętniający młodocianych więźniów politycznych, którzy stracili swoje życie w Centralnym Obozie Pracy – dawnej filii obozu KL Auschwitz.
Nasi uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, co widać na zamieszczonych zdjęciach.

15
06.2023

CENNA LEKCJA HISTORII W NASZEJ SZKOLE

Naród, który nie zna i nie szanuje swojej przeszłości, nie ma prawa do teraźniejszości oraz nie zasługuje na przyszłość.
Józef Piłsudski
W dniu 18.05.2023 r. w naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć panią Marię Leś-Runicką, która z wykształcenia jest historykiem i chociaż przez długie lata pracowała w innym zawodzie, to jednak jej miłość do historii ostatecznie zwyciężyła i pani Maria zajęła się badaniem przeszłości Jaworzna. Wychowankom naszej szkoły przedstawiła historię edukacji w naszym mieście oraz czasy związane z II wojną światową i powstaniem w 1943 r. podobozu KL Auschwitz – Birkenau na terenie dzisiejszej dzielnicy – Osiedle Stałe. Uczniowie zapoznali się z ważnymi aspektami przeszłości Jaworzna, o których nawet nie wszyscy dorośli wiedzą. Prelekcja pani Leś – Runickiej była cenną lekcją historii dla uczniów klas 4-8.
J. Popowicz

19
05.2023

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU SZKOŁA PATRIOTÓW

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU

SZKOŁA PATRIOTÓW

 

1. Działania w maju:

Wykonanie gazetki tematycznej pod hasłem „Lokalni patrioci XX wieku i ich działania”.

Wystawa zdjęć wykonanych przez uczniów naszej szkoły na temat miejsc pamięci narodowej związanych z Jaworznem.

Opracowanie folderu poświęconego miejscom pamięci narodowej związanych z Jaworznem.

Wyjazd klas ósmych do Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Opracowanie scenariusza lekcji na temat Obozu Pracy w Jaworznie utworzonego przez nazistów w 1943 r. jako filii obozu Auschwitz-Birkenau.

Przeprowadzenie w klasach 6-8 lekcji na historii na w/w temat.

Spotkanie z panią Marią Leś - Runicką i prelekcja poświęcona znanym i zasłużonym
jaworznianom.

 2. Działania w czerwcu:

Konkurs wiedzy i konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-6 i 7-8 pod hasłem „Lokalni patrioci i ich działania”.

Wystawa prac plastycznych.

Wyjścia delegacji klas 1-8 do wybranego miejsca pamięci narodowej i krótka pisemna relacja z tego wydarzenia.

 3. Działania we wrześniu:

Lekcje historii w klasach 4-8 pod hasłem „Patriotyzm na co dzień”.

Zmontowanie filmiku z działań prowadzonych na terenie naszej szkoły.

Prezentacja filmiku uczniom naszej placówki oraz rodzicom w trakcie zebrań klasowych.

 

 

18
04.2023