Procedura bezpieczeństwa na terenie oddziału przedszkolego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
08.2020

  • Prosimy o zapoznanie się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA.
  • Rodzice dostarczają Załączniki 1 i Załącznik  2 najpóżniej w momencie przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego tj. 01.09.2020 r.
  • Załącznik nr 3 dostarczamy do oddziału przedszkolnego tylko w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych, po przebytej chorobie lub jeśli wśród domowników zalecono okres kwarantanny, po dłuższej nieobecności.
  • Dzieci należy przyprowadzić do oddziału przedszkolnego najpóźniej do godziny 8.30;
  • Do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci ZDROWE (bez kataru, kaszlu, wysypki, biegunki i innych obajwów chorobowych);
  • Rodzic ma obowiązek założenia Jaworznickiej Karty Miejskiej w celu codziennej rejestracji pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.