Jesteś tutaj: Start / Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Psycholog szkolny - mgr Patrycja Garbiec

 

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK    ------------------

WTOREK 11:30 - 15:00

 ŚRODA   13:30 - 17:00

CZWARTEK   08:00 - 10:00

PIĄTEK    -------------------

 

Zadania psychologa szkolnego:

 • diagnoza potencjalnych możliwości ucznia (indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów);

 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole, celem rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów;

 • udzielanie pomocy psychologicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb ucznia;

 • prowadzenie konsultacji dla rodziców (udzielanie wskazówek wychowawczych, rozwijanie kompetencji wychowawczych; informowanie o problemach i wspieranie rodzica w procesie wychowawczym; kierowanie do innych specjalistów jeśli jest taka potrzeba);

 • prowadzenie konsultacji psychologicznych dla uczniów (rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych; pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, rodzinnych lub związanych z grupą rówieśniczą; rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; udzielnie wsparcia psychologicznego; zapobieganie demoralizacji oraz rozwoju zaburzeń psychicznych u uczniów);

 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

 • współpraca z Dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych, rozmowy z rodzicami);

 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 • interweniowanie w sytuacjach trudnych na terenie placówki;

 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (asystenci rodziny, kuratorzy), Komendą Miejską Policji i innymi placówkami.

 

Artykuły

Dziecięcy telefon zaufania

23
10.2022