Kalendarz roku szkolnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 04.09.2023r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2023r.

3. Koniec pierwszego półrocza w klasach I-VIII: 14.01.2024 r.

4. Ferie zimowe: 29.01.2024r. - 11.02.2024r.

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024r. - 02.04.2024r.

6. Egzamin ósmoklasisty:

język polski – 14.05.2024r.

matematyka – 15.05.2024r.

język obcy nowożytny – 16.05.2024r.

7.Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy):

język polski – 10.06.2024r.

matematyka – 11.06.2024r.

język obcy nowożytny – 12.06.2024r.

8. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach: 21.06.2024r.

 

Artykuły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

Dodatkowe dni wolne

 

1.2 maja 2024r. - czwartek przed 3 maja - Świętem

 Konstytucji 3 Maja,

 

2.14-16 maja 2024r.- egzamin ósmoklasisty,

 

3. 31 maja 2024r. - piątek po Bożym Ciele.29
09.2023

Harmonogram "dni otwartych" i zebrań rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Zebrania rodziców i "dni otwartych" w roku szkolnym 2023/2024

  • 5 września 2023r.( zebranie rodziców w oddziałach przedszkolnych, godz. 16:00)

    

  • 6 września 2023r. ( zebranie rodziców, klasy I-III: godz. 16:00, klasy IV-VIII: godz. 17:00 )

    

  • 13 grudnia 2023r.( dzień otwarty, klasy I-III: godz. 16:00, klasy IV-VIII: godz. 17:00)

    

  • 24 stycznia 2024r.( zebranie rodziców, klasy I-III: godz. 16:00, klasy IV-VIII: godz. 17:00, oddziały przedszkolne: godz. 16:00 )

    

  • 20 marca 2024r. ( dzień otwarty, klasy I-III: godz. 16:00, klasy IV-VIII: godz. 17:00)

    

  • 8 maja 2024r. (zebranie rodziców, klasy I-III: godz. 16:00, klasy IV-VIII: godz. 17:00, oddziały przedszkolne: godz. 16:00 )

16
09.2022