Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

SZCZEPIENIE UCZNIÓW W WIEKU 12 - 18 LAT

14
06.2021

Informacja dotycząca projektu "Indywidualni.pl"

Szanowni Rodzice!

W związku z podsumowaniem gminnego projektu: "Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie (Indywidualni.pl") prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety opracowanej przez Gminny Zespół Projektowy.

Ankieta została wysłana do Państwa w dniu 26.05.2021 r. przez dziennik elektroniczny Librus.

Ankiete należy wypełnić do 13.06.2021 r.

Ankieta dotyczy podsumowania zrealizowanych w szkole zadań związanych z badaniem predyspozycji intelektualnych naszych uczniów w celu poprawy efektywności procesu edukacyjnego.

Będziemy wdzięczni Państwu za wypełnienie ankiety i podzielenie się w niej swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami, które uwzględnione zostaną w dalszej realizacji projektu.

 

Gminny Zespół Projektowy

27
05.2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.) - załącznik

17
05.2021

WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku szkół podstawowych zajęcia są realizowane  w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole,

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Harmonogram nauki uczniów klas I-VII od 17. 05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Klasa Termin Rodzaj nauki

IVa

VIa

VIIa

od 17.05.2021 r. do 20.05.2021 r. nauka stacjonarna ( w szkole)

21.05.2021 r., 24.05.2021 r., 28.05.2021 r.

nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalna)

IVb

Va

VIb

VIIb

od 17.05.2021 r. do 20.05.2021 r. nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalna)
21.05.2021 r., 24.05.2021 r., 28.05.2021 r. nauka stacjonarna ( w szkole)

Uczniowie klas VIII do dnia 28.05.2021 r. uczą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

 

Anna Szymanek
dyrektor szkoły

 

13
05.2021

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki zawiadamiam, że od poniedziałku tj. 4 maja 2021 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

W załączniku dostępna jest procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna, opracowana na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Informuję również, że od dnia 4 maja br. świetlica szkolna i biblioteka pracują w trybie stacjonarnym wg ustalonego harmonogramu.

 

 

Anna Szymanek - dyrektor szkoły

 

Załącznik - treść procedury

30
04.2021