Informacje dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Harmonogram zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

od 4 grudnia 2023r.

 

1. Edukacja wczesnoszkolna:

klasy: Ia, IIIb - czwartek, godz. 12:45-13:30

klasy: IIa, IIIa - czwartek, godz. 8:00 - 8:45

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. M. Wątroba, s. 20

 

2. Zajęcia z matematyki dla klas IV-VIII:

                 czwartek, godz. 7:15

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. G. Kozakiewicz, s. 35

 

 

3. Zajęcia z języka angielskiego dla klas IV - VIII:

                  piątek, godz. 7:15

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: p. A. Bazarnicka, s. 31

 

 

 

30
11.2023

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

18
11.2023

Narodowe Święto Niepodległości

02
11.2023

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym

2023/2024

 

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel

Termin

1.

Koło recytatorskie

Barbara Jura

Czwartek, 14:35 – 15:20

2.

Konsultacje chemiczno-fizyczno-przyrodnicze dla klas
IVa, VIIa, VIIb, VIIIa.

Anna Dzierwa-Jaromin

Czwartek, 15:40 – 16:25

3.

Rajdy Piesze z PTTK

Daniel Liszka

Soboty wg harmonogramu

4.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dziewcząt z klasy V-VIII.

Jolanta Rośko

Poniedziałek, 14:40-15:30

5.

Zajęcia czytelnicze dla klas I.

Anna Bańkowska

-

6.

Zajęcia z języka angielskiego dla klas VIII "Angielski może być ciekawy".

Agnieszka Bazarnicka

-

7.

Wieczory filmowe

Joanna Bolek

           wg ustalonego harmonogramu

8.

Zajęcia z edukacji polonistycznej w klasie III a.

Joanna Górecka

-

9.

Klub Przyjaciół Biblioteki

Elżbieta Homlak

-

10.

Zajęcia z języka angielskiego dla klas IV-VIII.

Magdalena Korczyk

-

11.

Zajęcia dodatkowe z matematyki

               Gabriela Kozakiewicz -

12.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

               Renata Kramarczyk -

13.

Przygotowanie do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

                ks. Andrzej Krupa -

14.

Dodatkowe zajęcia matematyczne, klasa III b.

                 Gabriela Machejek -

15.

Przygotowanie do konkursów przedmiotowych.

              Edyta Malczyk-Worwa         wg ustalonego harmonogramu

16.

Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne kl. IV-VIII

              Joanna Popowicz -

17.

Rajdy piesze z PTTK

                    Anna Sipa     Soboty, wg harmonogramu

18.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne "Na ścieżkach matematyki", kl. IV-VI

      Agnieszka Śliwińska-Gabryś -

19.

Zajęcia artystyczne w klasach IV-VIII

             Magda Tworzydło -

20.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze klasa IIa

              Maria Wątroba -

21.

Zajęcia informatyczne w klasach IV-VI.

              Anna Wierzycka -

22.

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla uczniów klas VII-VIII.

                Karolina Żbik -

23.

Popołudnie z planszówką.

          Katarzyna Czerkawska -

24.

Trening relaksacyjny dla uczniów-redukcja stresu.

              Patrycja Garbiec -

25.

Dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów z klasy VIa

           Marzena Stankiewicz piątek, 12:45-13:30

 


Zajęcia prowadzone są dla uczniów zgodnie z harmonogramem dostępności nauczyciela.

05
10.2023

Akcja deratyzacyjna

INFORMACJA

 

 

W związku z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w obiekcie placówki w terminie od 1 do 15 października br. będzie

 

przeprowadzona akcja deratyzacyjna (odszczurzania). Nadzór nad prawidłowością przebiegu akcji deratyzacyjnej prowadzić będą przedstawiciele

 

 

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie oraz funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej. W okresie od 21.09.2023r. do 30.09.2023r. wyłożone będą trutki przeciw gryzoniom.

 

 

 

W miejscach wyłożenia trutki umieszczone zostanie

 

ostrzeżenie o treści:

 

 

UWAGA!

Wyłożono preparat do zwalczania gryzoni!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!

 

 

14
09.2023