Jesteś tutaj: Start / Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pedagog specjalny - mgr Katarzyna Czerkawska

 

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK    10:00 - 15:00

WTOREK   -----------------

 ŚRODA   ----------------

CZWARTEK   09:00 - 14:00

PIĄTEK   08:00 - 12:00

 

Zadania pedagoga specjalnego:

 

1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, a także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy jest m.in.:

- rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wsparcie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, a także ich mocnych stron.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

 5. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,w tym np. z:

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

- pracownikiem socjalnym,

- asystentem rodziny,

- kuratorem sądowym i innymi.

 

 

Artykuły

Przejdź do - Stop obojętności! #reaguj

Stop obojętności! #reaguj

Uczeń klasy IV „a” Brajan Wrona wziął udział w konkursie plastycznym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pt. „Stop obojętności! #reaguj”

Trzymamy kciuki i życzymy wygranej!

Katarzyna Czerkawska

11
01.2023

Przejdź do - Wirusoochrona

Wirusoochrona


 

W dniu 14.12.2022r. przeprowadzone zostały zaplanowane zajęcia profilaktyczne z Akcji Wirusoochrony. W dniu zajęć obecnych było 23 przedszkolaków z obu grup przedszkolnych w ich sali przedszkolnej. Z dziećmi zostały omówione zagadnienia poruszane w materiałach edukacyjnych przesłanych przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Ulotki zostały wydrukowane na kolorowym papierze i były używane jako pomoce dydaktyczne. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach: zgłaszały się i odpowiadały na zadawane pytania. Chętnie demonstrowały technikę prawidłowego mycia rąk oraz wypełniały kolorowanki. Dzieci wysłuchały kilkukrotnie piosenki dotyczącej higieny. Dostępna krzyżówka została przedstawiona w formie zagadek na podsumowanie zajęć.

 

 

#lekcjaHigieny #Wirusoochrona

 

 

Katarzyna Czerkawska - pedagog specjalny

15
12.2022