Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29
09.2023

Dodatkowe dni wolne

 

1.2 maja 2024r. - czwartek przed 3 maja - Świętem

 Konstytucji 3 Maja,

 

2.14-16 maja 2024r.- egzamin ósmoklasisty,

 

3. 31 maja 2024r. - piątek po Bożym Ciele.