Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
03.2021

Od 1 marca 2021 r. godz.8:00 do 12 marca 2021 r godz.15:00 rusza składanie zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków dla dzieci spoza obwodu jeśli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski oraz zgłoszenia można składać w formie elektronicznej www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl następnie wydrukowane i podpisane  trzeba dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia / wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna  z dnia 28 stycznia 2021 r.

 Obrazek

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzicow.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Sprawdź, czy Twoje dziecko mieszka w obwodzie naszej szkoły. Możesz również sprawdzić obwody innych szkół.

 Rekrutacja do oddziałów integracyjnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na I etap edukacyjny będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do Wydziału Edukacji (ul. Stefana Dwornickiego 5, pok. 9) w celu pobrania wniosku o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, który następnie powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie