Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11
01.2023

Od 23 stycznia 2023 r. od godz.8:00 do 6 lutego 2023 r. do godz.15:00 rusza składanie zgłoszeń o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Sprawdź czy mieszkasz  w obwodzie naszej szkoły, tutaj możesz sprawdzić również obwody innych szkół.

Zgłoszenia można składać w formie elektronicznej www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl następnie wydrukowane i podpisane  trzeba dostarczyć do szkoły.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia, mogą zgłosić się do szkoły.

Wnioski o przyjęcie uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły można składać od 7 lutego 2023 r. od godz. 08:00 do 13 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna  z dnia 9 stycznia 2023 r. 


 

Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i

  • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
  • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie