Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
01.2023

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 będzie miało miejsce w dniach:

23 stycznia 2023 r. - 29 stycznia 2023 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (dzieci nieuczęszczających  dotąd do naszych oddziałów przedszkolnych) w dniach :

30 stycznia 2023 r. - 10 lutego 2023 r. za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

Wniosek o przyjęcie dziecka wypełnia się elektronicznie - logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji:

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z poźn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Jaworznie w Uchwale Nr XXVI/382/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie określania kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Jaworzno.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie