Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
08.2020

 

Nauczyciele

 

     

mgr Bańkowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Bazarnicka Agnieszka - język angielski

mgr Bierońska Wioletta - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Bergieł Aneta - język polski

mgr Bolek Joanna – logopedia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Dolega Leokadia – wychowanie przedszkolne

mgr Smagacz Natalia - muzyka

mgr Dzierwa - Jaromin Anna - chemia, fizyka, przyroda

mgr Galon Bożena – bibliotekarz

mgr Gierczyk Krystian - matematyka

mgr Gładys Mariola – wychowanie przedszkolne

mgr Górecka Joanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Homlak Elżbieta - bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Jelonek Joanna - język polski,

mgr Kamińska Magda - plastyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Karwat Marzena – pedagog szkolny, wychowawca świetlicy

Magdalena Korczyk - język angielski

ks. Krupa Andrzej - religia

mgr Liszka Daniel –  biologia, wychowanie fizyczne

mgr Machejek Gabriela – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Popowicz Joanna - historia, język polski

mgr Rośko Jolanta - wychowanie fizyczne

mgr Sipa Anna -  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Stankiewicz Marzena – matematyka

mgr Szymanek Anna – geografia

mgr Szuler Mariola - technika

mgr Śliwińska - Gabryś Agnieszka - wychowawca świetlicy

mgr Tarasek Daniel - religia

mgr  Wątroba Maria - wychowanie przedszkolne, WDŻ

mgr Wierzycka Anna – informatyka, wychowawca świetlicy

mgr Wirski Przemysław - WOS, EDB

mgr Wolny-Knapik Katarzyna- doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Wrona Violetta - edukacja wczesnoszkolna,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Zając Elżbieta – język polski

mgr Ziobrowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Żbik Karolina - język angielski, język niemiecki, geografia