Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31
08.2020

 Nauczyciele

 

     

mgr Bańkowska Anna – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

mgr Bazarnicka Agnieszka - język angielski,

mgr Bolek Joanna – logopedia, zajęcia rewalidacyjne,

mgr Czerkawska Katarzyna - pedagog specjalny,pedagog szkolny, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

mgr Dolega Leokadia – wychowanie przedszkolne,

mgr Zygmunt Kobiałka - muzyka,

mgr Dzierwa - Jaromin Anna - chemia, fizyka, przyroda, wychowawca świetlicy,

mgr Gładys Mariola – wychowawca świetlicy, wychowanie przedszkolne,

mgr Górecka Joanna - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne,

mgr Garbiec Patrycja- psycholog,

mgr Homlak Elżbieta - bibliotekarz,

mgr Harasim Paulina- wychowanie przedszkolne,

mgr Kamińska Magda - plastyka, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,

mgr  Kramarczyk Renata- język polski, 

mgr  Korczyk Magdalena - język angielski,

ks. Krupa Andrzej - religia,

mgr Liszka Daniel –  biologia, wychowanie fizyczne,

mgr Machejek Gabriela – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

mgr Malczyk -Worwa Edyta - język polski, wychowawca świetlicy,

mgr Popowicz Joanna - historia, język polski,

mgr Rośko Jolanta - wychowanie fizyczne,

mgr Rzepska Ewa - wychowanie przedszkolne,

mgr Sipa Anna -  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, zajęcia rewalidacyjne,

mgr Stankiewicz Marzena – matematyka,

mgr Śliwińska - Gabryś Agnieszka - matematyka, wychowawca świetlicy,

mgr Tarasek Daniel - religia,

mgr  Wątroba Maria - edukacja wczesnoszkolna, WDŻ,

mgr Wierzycka Anna – informatyka, edukacja informatyczna,

mgr Wierzycka Karolina - nauczyciel współorganizujący proces kształcenia,

mgr Wirski Przemysław - WOS, EDB,

mgr Wolny-Knapik Katarzyna- doradztwo zawodowe,

mgr Żbik Karolina - język angielski, język niemiecki, geografia.

mgr Żak Grażyna - technika,