Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
09.2021

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie. Z Administratorem można skontaktować się listownie:  ul. Niemcewicza 7a 43-600 Jaworzno, e-mailowo: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl

 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Magdalena Boba, z którą można się skontaktować mailowo: iod@sp14.jaworzno.edu.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 2 tygodni od dnia nagrania.

 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.