Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Pedagog szkolny  - mgr  Marzena Karwat

 

tel. (32) 7629329

 

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK    8:00 - 12:00

WTOREK    10:30 - 15:30

 ŚRODA   10:00 - 13:30

CZWARTEK 10:00 - 13:30

PIĄTEK 8:00 - 12:00

 

Artykuły

List do uczniów

Jaworzno,8.04.2020 r.

 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie

 

Sytuacja, w której znaleźliśmy się jest wyjątkowa. Wymaga od nas wszystkich mobilizacji i współpracy, cierpliwości i zrozumienia. Nauka na odległość stała się nieodzowną codziennością dla każdej uczennicy i ucznia na wszystkich etapach edukacji. Kształcenie na odległość zobligowało nauczycieli do wykorzystania narzędzi i metod innych niż dotychczas stosowane, przygotowania odpowiednich materiałów edukacyjnych dla uczniów. Wielu rodziców stanęło przed faktem łączenia w domu pracy zawodowej prowadzonej zdalnie ze wsparciem Was w zdalnej nauce. Tej nowej rzeczywistości, z którą stykamy się każdego dnia już od trzech tygodni,
a zatem również edukacji na odległość - towarzyszą silne emocje.

Emocje towarzyszą edukacji w warunkach tradycyjnych, jak i na odległość.
Są niezmiernie istotne dla skuteczności procesu kształcenia, ale zdarza się, że utrudniają jego przebieg. Pozytywne emocje wywołują u każdego dobre nastawienia, wyższą ocenę własnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami w dążeniu do celu, który wydaje się być wówczas realnym do osiągnięcia. Negatywne emocje takie jak - przygnębienie czy smutek, zwykle niosą ze sobą zniechęcenie, spowolnienie działań czy nawet ich brak.

W obecnie zaistniałej sytuacji, zagrożenia zarażeniem się koronawirusem
i jednocześnie nagłego przejścia z kształcenia tradycyjnego na kształcenie na odległość, co wiąże się z rodzajem izolacji - mogą towarzyszyć Wam zmienne emocje. Możecie odczuwać radość, że nie trzeba pójść do szkoły, czasem - niepokój
i strach, wynikający z niedostatku własnych umiejętności radzenia sobie
z problemami sprzętowymi, a innym razem – frustrację i gniew spowodowany odseparowaniem od bezpośredniego wsparcia nauczycieli i rówieśników, niezrozumieniem sformułowanych poleceń, użytego słownictwa zamieszczonego
w wiadomościach, itp.

Ograniczenie naszego wzajemnego kontaktu (uczeń - nauczyciel, uczeń -uczeń) do kontaktu przez Internet może oczywiście mieć wpływ na stany emocjonalne każdego z nas (mniejszy lub większy). Pamiętajcie jednak, że tak, jak w trakcie kształcenia tradycyjnego, również podczas aktualnie realizowanego kształcenia na odległość - możecie liczyć na wsparcie pedagoga, wychowawcy czy nauczyciela przedmiotu. Komunikacja elektroniczna może być wykorzystana w celach edukacyjnych, ale również w razie, gdy odczuwacie potrzebę rozmowy z nami, chęć podzielenia się codziennymi emocjami i przeżyciami, poszukujecie wsparcia czy motywacji w procesie uczenia się.

 

 

Pozdrawiam Was

Jolanta Pazdan, pedagog szkolny

 

08
04.2020

Najważniejsze podejmowane i realizowane działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

Najważniejsze podejmowane i realizowane działania
z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

opracowała: Jolanta Pazdan, pedagog szkolny

 • Wspomaganie rozwoju szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych: Umiejętności uczenia się wg harmonogramu (przez pedagoga szkolnego – specjalista ds. wspomagania).

 • Opracowanie/aktualizacja przez pedagoga szkolnego i wdrożenie 47 procedur kryzysowych sytuacji.

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”
  w ramach programu Uniwersytetu Dzieci w Klasie
  ; organizatorem Projektu jest Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie (realizacja zajęć przez pedagoga szkolnego
  w klasie Vb; kontynuacja w II półroczu).

 • Przedsięwzięciaw ramach całorocznego własnego projektu „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego).

 • Przedsięwzięciaw ramach całorocznego własnego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego).

 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” (realizacja przez pedagoga szkolnego w klasach III a, b).

 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Bajkowe spotkania” (realizacja przez pedagoga szkolnego w klasach III a, b; kontynuacja w II półroczu).

 • Program edukacyjno-profilaktyczny „Bieg po zdrowie” oraz działania towarzyszące (realizacja przez pedagoga szkolnego w klasie IV; organizacja zajęć we współpracy
  z PSSE).

 • Program dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V.

 • Po dwa zajęcia o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół” zrealizowane przezwychowawców w klasach I-III.

 • Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z udziałem pracowników instytucji wspierających pracę szkoły (organizacja, koordynowanie zajęć przez pedagoga szkolnego):

  - PSSE: „Skąd biorą się produkty eco?” dla oddziału przedszkolnego B i klas I; „Przygody niedźwiadka Szczepana, czyli oswajamy się z wizytą u lekarza” dla oddziału przedszkolnego B i klas I; „Dlaczego bierne palenie i napoje energetyzujące są niezdrowe?” dla klasy IV A;

  - OIK: „Bezpieczne dziecko, bezpieczny dotyk” – dla oddziału przedszkolnego i klas I.

  - KMP: „Bezpiecznie poruszam się po drogach” dla grup przedszkolnych i klas I; spotkanie klas VII-VIII „Narkotyki i dopalacze zabijają” — Kampania Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji realizowana przez Policję w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Wł. Staszaka na lata 2018-2020;spotkanie klas IV-VI „Zagrożenia oraz bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe”; spotkanie klas VII-VIII „Zagrożenia oraz bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe oraz odpowiedzialność karna nieletnich”.

 • Wybrane zajęcia edukacyjno-wychowawczych z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej” zrealizowane przez wychowawców klas I-III.

 • Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Jaromin-Dzierwę, S. Wiśniewską, A. Wierzycką.

 • Akcje charytatywne w ramach działalności Szkolnego Koła Caritas:

  - „Zbiórka karmy dla zwierząt”akcja charytatywna koordynowana przez Panie

  M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (karma została przekazana do schroniska w Mysłowicach),

  - „Zbiórka karmy dla zwierząt” — akcja charytatywna koordynowana przez Panią

  A. Bańkowską (karma została przekazana do TOZ w Jaworznie),

  - „Zbiórka nakrętek” — akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu dziecku koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Jaromin-Dzierwę, S. Wiśniewską, A. Wierzycką,

  - udział w Ogólnopolskiej zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” w markecie Carrefour – Jaworzno, Osiedle Stałe,

  - udział w akcji charytatywnej „Kromka chleba w szkołach” i zorganizowanie zbiórki środków chemicznych i pielęgnacyjnych dla Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka
  w Sosnowcu,

 • Zorganizowanie spotkania z pracownikami Sosnowieckiego Hospicjum dla uczniów

  z klas IV-VIII z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu.

 • Akcje charytatywne w ramach działalności Samorządu Szkolnego:

  - Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca
  z Towarzystwem Nasz Dom; celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać),

  - „Zbiórka pieniędzy, sprzętu i karmy dla zwierząt” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU Panią M. Korczyk (pieniądze, sprzęt i karma przekazana do schroniska w Mysłowicach).

 

 

31
01.2020

Informacja o wspomaganiu

W roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest plan wspomagania SP14 w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych uczniów: Umiejętność uczenia się.

 

Jolanta Pazdan, pedagog szkolny

01
10.2019

Najważniejsze działania w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

 • Najważniejsze działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży podejmowane i realizowane w I półroczu roku szkolnego 2018/2019:

   

1. Projekt „VULCAN kompetencji w ŚLĄSKICH SAMORZĄDACH” (projekt realizowany pilotażowo w trzech jaworznickich szkołach – SP 14 oraz SP 13 i SP 20; koordynowanie działań szkoły przez Zespół Zadaniowy w składzie: pedagog szkolny J. Pazdan, n-le M.Stankiewicz, M. Wątroba).

2. Przedsięwzięcia w ramach całorocznej projektu „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego)

3. Przedsięwzięcia w ramach całorocznego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego)

4. Program edukacyjno - profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem” organizowany przez firmę Mars Polska we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej zrealizowany przez pedagoga szkolnego w klasach II-III.

5. Program edukacyjno - profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” oraz działania towarzyszące (realizacja przez pedagoga szkolnego w klasie VII, organizacja zajęć we współpracy z instytucjami).

6. „Programu dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego).

7. Po dwa zajęcia o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół” zrealizowane przez wychowawców w klasach I-III.

8. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z udziałem pracowników instytucji wspierających pracę szkoły (organizacja, koordynowanie zajęć przez pedagoga szkolnego):

 • PSSE: „Higiena rąk” w klasach I; „Przygody niedźwiadka Szczepana, czyli oswajamy się z wizytą u lekarza” w grupach przedszkolnych i klasach I; „Quiz – Zdrowe odżywianie” w klasach IV-V; „Jak uchronić się przed używaniem dopalczy?” w klasie VII,

 • Poradnia Stomatologiczna „Michlewicz” NZOZ: „Zdrowe zęby, czyli kilka słów o higienie jamy ustnej ” dla klas II-III,

 • Centrum Dietetyczne Projekt Zdrowie w Chrzanowie: „Zabawy edukacyjne – dobre nawyki żywieniowe” w klasach II-III,

 • PPP: ; „Wyspy szacunku” w klasach II; „Tworzę własne nawyki” w klasach IV,

 • OIK: „Gra profilaktyczna – profilaktyka uzależnień” w klasach IV-V,

 • KMP: „Bezpiecznie poruszam się po drogach” dla grup przedszkolnych i klas I,

 • PCK, DPS, Hospicjum: „O pomocy ludziom potrzebującym – starym, chorym, ubogim” dla klas IV-VIII w ramach Dnia Wolontariatu.

9. Wybrane zajęcia edukacyjno-wychowawcze z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej” zrealizowane przez wychowawców klas I-III.

10. Tematyczne zajęcia wychowawcze zrealizowane według planów wychowawczych klas.

11. Akcje charytatywne w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariuszy:

 • Podziel się Uśmiechem” — akcja charytatywna koordynowana przez pedagoga szkolnego i Panie M. Stankiewicz, M. Karwat, J. Bolek, M. Graniczną,

 • Zbiórka pluszowych misiów”akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (misie przekazane zostały do PCK w Jaworznie),

 • Zbiórka karmy dla zwierząt”akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (karma została przekazana do schroniska w Chełmku),

 • Zbiórka karmy dla zwierząt”— akcja charytatywna koordynowana przez Panią A. Bańkowską (karma została przekazana do TOZ w Jaworznie),

 • Jasełka, stroik i kartka świąteczna dla pensjonariuszy DPS w Jaworznie” — akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (stroiki i kartki przygotowane zostały na lekcjach techniki i plastyki przez uczniów klas IV-V w ramach konkursu),

 • Zbiórka nakrętek” —akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

12. Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca z Towarzystwem Nasz Dom;  celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać).

13. „Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Śliwińska - Gabryś, M. Wątroba, M. Koszowska.

14. Opracowanie przez pedagoga szkolnego i wdrożenie procedur:

 • ubiegania się o uzyskanie zezwolenia Dyrektora Szkoły na realizację indywidualnego programu lub toku nauki,

 • uzyskania zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

 • organizacji wycieczek szkolnych i wyjść grupowych uczniów,

 • postepowania z dzieckiem przewlekle chorym na cukrzycę (aktualizacja),

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej (aktualizacja).

 

 • W szkole w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 108 uczniów z klas I-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

 • W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas I-V na terenie szkoły korzystali z pomocy w formie programu rządowego „Program dla szkół” ( w tym: owoce i warzywa – 161 uczniów, mleko i produkty mleczne – 158 uczniów).

 

25
02.2019

Profilaktyka otyłości

Sprawozdanie z działań w ramach projektu profilaktyki otyłości — „Stawiam na zdrowie”

(koordynator pedagog szkolny)

Zdrowi młodzi ludzie, którzy odznaczają się właściwym BMI, nie zagrożeni otyłością — odznaczają się aktywnością fizyczną i umysłową. Nie mając większych problemów w nauce i będąc sprawnymi fizycznie mogą odnosić na co dzień sukcesy. Nawiązują łatwiej pozytywne relacje interpersonalne, chętniej podejmują różnorodne zadania, pokonują napotkane trudności, rozwijają zainteresowania i pasje. W konsekwencji dzieci i młodzież nie są skłonne do podejmowania zachowań ryzykownych.

W związku z propagowaniem zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, mającej służyć zdrowiu, odporności, aktywności umysłowej projekt „Stawiam na zdrowie” kierowany jest do całej społeczności uczniowskiej.

 

Lp.

 

Zadanie zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018.

1.

Gimnastyka przy muzyce w ramach lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III.

2.

Stawiam na śniadanie — tematyczne zajęcia w klasach I (w oparciu o scenariusz z www.zdrowojem.fundacjabos.pl).).

3.

Dbam o to, co jem i jak spędzam czas — tematyczne zajęcia w klasie I–III (w oparciu o scenariusz z www.zdrowojem.fundacjabos.pl).

4.

„Ze zdrowiem za pan brat” — konkurs wiedzy o zdrowiu w klasach III.

5.

Praca projektowa: menu do stołówki szkolnej — tematyczna lekcja j. angielskiego w klasach V.

6.

Opisywanie jedzenia — tematyczna lekcja j. angielskiego w klasach VI-VII.

7.

Pomiar masy ciała i wzrostu. Obliczanie BMI. Wyłonienie grupy dzieci z nadwagą i otyłością - pielęgniarka szkolna; lekcje biologii w klasach VII.

8.

Szkodliwość spożywania słodkich artykułów spożywczych. Ćwiczenia słuchu fonemowego — tematyczne zajęcia logopedyczne wśród uczniów z klas II-III.

9.

Poznajemy składniki pokarmowe. Gorzka prawda o cukrze — tematyczna lekcja przyrody w klasach IV, IIa.

10.

Zasady przygotowywania i spożywania posiłków. Mądre zakupy — tematyczna lekcja przyrody w klasach IV, IIa.

11.

Zdrowy styl życia, to znaczy jaki? — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie IIa, VIb, VIIb.

12.

Higiena i zdrowie nastolatka — tematyczne zajęcia wychowawcze w klasie VII b.

13.

Już się zmieniam, staję się kobietą — tematyczne zajęcia wychowawcze wklasie VIIb.

14.

Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną — tematyczne zajęcia wychowawcze w klasie VII b.

15.

Omówienie roli owoców i warzyw w odżywianiu w oparciu o wiersz J. Brzechwy „Na straganie”. Ćwiczenia słuchu fonemowego — tematyczne zajęcia logopedyczne wśród uczniów z klas I–III.

16.

Źródło życia i zdrowia — woda! — tematyczne zajęcia w klasach IIa, IIIb (w oparciu o scenariusz z www.zdrowojem.fundacjabos.pl).

17.

Czynności wykonywane w czasie wolnym. Wprowadzenie nazw czynności — tematyczna lekcja j. angielskiego w klasach IV.

18.

Wiem co jem, zdrowo się odżywiam — tematyczna lekcja wychowawcza w kl. VIb.

19.

Wiem co jem! Odżywiam się prawidłowo — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie VIIb.

20.

Przygotowujemy sałatki owocowe — zajęcia praktyczne
w klasie IIIa.

21.

Jak się odżywiam? — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie Vb.

22.

Życie bez nałogów! — tematyczna lekcja wychowawcza w klasie Vb.

23.

Poznaję świat za pomocą zmysłów! — tematyczna lekcje w klasach I.

24.

Żyjemy zdrowo — tydzień tematycznych zajęć z dziećmi przebywającymi na świetlicy szkolnej.

25.

Dojrzewania - rozwój fizyczny — tematyczne lekcje  WDŻ w klasach VII (dziewcząt i chłopców osobno).

26.

Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... powtórka z dojrzewania dla chłopców i dziewcząt — tematyczne lekcje WDŻ w klasach VI:

 • Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dziewczęta);

 • Higiena i zdrowie nastolatka (chłopcy);

 • Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia. (dziewczęta).

 

 

 

27
01.2018