Jesteś tutaj: Start / Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

 

Pedagog szkolny  - mgr  Marzena Karwat

 

tel. (32) 7629329

 

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK    8:00 - 12:00

WTOREK    10:30 - 15:30

 ŚRODA   10:00 - 13:30

CZWARTEK 10:00 - 13:30

PIĄTEK 8:00 - 12:00

 

Artykuły

Profilaktyka uzależnień

Najważniejsze zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach całorocznej akcji szkolnej „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie poniższych działań przez pedagoga szkolnego):

2. Realizacja przedsięwzięć w ramach szkolnego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie poniższych działań przez pedagoga szkolnego):

3. Realizacja przedsięwzięć w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” (koordynowanie poniższych działań w szkole przez pedagoga szkolnego, kampania trwała od kwietnia do grudnia 2017 roku).

4. Realizacja przedsięwzięć w ramach lokalnej kampanii „Bezpieczna rodzina — bezpieczne dziecko” (koordynowanie poniższych działań w szkole przez pedagoga szkolnego).

5. „Nie pal przy mnie, proszę” — program edukacji antytytoniowejrekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, zrealizowany w klasach III przez pedagoga.

6. „Bieg po zdrowie” — program edukacji antytytoniowej rekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, zrealizowany w klasie IV A przez pedagoga.

7. „Bajkowe spotkania” — program edukacyjno-profilaktyczny zrealizowany w klasie II przez pedagoga szkolnego.

8. „Program dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V.

9. Przeprowadzenie przez wychowawców w klasach I-III 2 zajęć o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół”.

10. Realizacja przez wychowawców klas I-III wybranych zajęć edukacyjno-wychowawczych z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”.

11. Przeprowadzenie tematycznych zajęć wychowawczych według planów wychowawczych klas.

12. „Podaruj Dzieciom Uśmiech” — akcja charytatywna koordynowana przez pedagoga szkolnego i nauczycieli: M. Karwat, J. Bolek, M. Graniczną.

13. „Pomoc dla Natalki i Weroniki — akcja charytatywna koordynowana przez wychowawców kl. III A i P „B”.

14. „Zbiórka nakrętek” —akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

15. Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca
z Towarzystwem Nasz Dom, celem jest wybudowanie domu dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkach w domach rodzinnych).

16. „Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Wilczek,
A. Śliwińską.

17. Opracowanie przez pedagoga szkolnego i wdrożenie procedur:

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • procedury dotyczącej nauczania indywidualnego

 • procedury dotyczącej kształcenia specjalnego

 • procedury dotyczącej organizacji „Wyprawki szkolnej

 • monitorowania spełniania obowiązku szkolnego

 • wydłużenia toku nauki.

27
01.2018

ZDROWO, BEZPIECZNIE, CIEKAWIE

Cykliczne działania koordynowane przez pedagoga szkolnego
dotyczące promocji zdrowia zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018
POD HASŁEM „ZDROWO, BEZPIECZNIE, CIEKAWIE”:

 1. Spotkania z policjantem uczniów klas pierwszych nt. „Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym” zorganizowane przez pedagoga szkolnego.

 2. Pogadanki wychowawców w klasach I-VII nt. zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole, podczas wyjść klasowych do kin, teatrów itp.

 3. Zrealizowanie przez wychowawców świetlicy bloku tematycznego: „Bezpieczna droga do szkoły”

 4. Zabawy integracyjne w klasach pierwszych przeprowadzone przez pedagoga szkolnego.

 5. Łańcuch przyjaźni klas pierwszych z kolorowych kółeczek z imionami dzieci, ekspozycja na korytarzu szkolnym — wychowawcy, pedagog szkolny.

 6. Przerwa z zagadką w klasach pierwszych: „Zgadnij jaki to owoc/warzywo?”. Zajęcia przeprowadzone przez pedagoga szkolnego.

 7. Pobijamy rekordy w skoku w dal — w ramach lekcji wychowania fizycznego
  w klasach IV-VII.

 8. Zrealizowanie elementów programu „Spójrz inaczej” przez wychowawcę w klasie trzeciej A: - „ Co się ze mną dzieje, gdy przeżywam różne uczucia. Książeczka uczuć. Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć;

- „Jak pomagamy innym?. Uczestnictwo w grupie”.

 1. Zrealizowanie przez wychowawcę w klasie trzeciej A zajęć edukacyjnych: „Dlaczego mózg jest ważny?”, „Grzyby – podział na trujące i jadalne”

 2. Zrealizowanie przez pedagoga szkolnego programu edukacyjno-profilaktycznego „Bajkowe spotkania” w klasie drugiej.

 3. Zrealizowanie programu edukacji antytytoniowej w klasach trzecich „Nie pal przy mnie, proszę” przez pedagoga szkolnego.

 4. Zrealizowanie programu edukacji antytytoniowej w klasie czwartej A „Bieg po zdrowie” przez pedagoga szkolnego.

 5. Przeprowadzenie lekcji tematycznej z techniki „Mój jadłospis dnia” w klasach szóstych oraz piątej B.

 6. Przeprowadzenie tematycznych lekcji przez wychowawców i nauczyciela przyrody na temat uzależnień w klasach: szóstej A, i siódmych.

 7. Przeprowadzenie zajęć WDŻ w klasach VI „Jak wykorzystać czas wolny?”.

 8. Przeprowadzenie zajęć WDŻ w klasach VII: „Utrata wolności. Zagrożenia. uzależnienia chemiczne”, „Uzależnienia behawioralne”. 

 9. Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć edukacyjno-profilaktycznych
  w klasach IV-VII nt. uzależnień w oparciu o filmy edukacyjne.

 10. Przeprowadzenie przez pedagoga szkolnego zajęć edukacyjno-profilaktycznych
  w klasach piątych nt. zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu: „Alkohol — po pić? Można inaczej!”

 11. Zrealizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych w klasach szóstych i siódmych
  z udziałem pracownika OIK nt. właściwych zachowań w Sieci oraz zagrożeń wynikających z cyberprzemocy, hejtowania.

 12. Zrealizowanie zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Wróg w grupie” (problematyka agresji i przemocy) w klasach pierwszych i trzecich z udziałem pracownika OIK .

 13. Zrealizowanie przez wychowawcę w klasie piątej A tematycznych zajęć poruszających zagadnienie koleżeństwa, przyjaźni, relacji między członkami rodziny: „Jacy jesteśmy wobec siebie”, „Koleżeństwo a przyjaźń”, „Jak wyobrażam sobie idealną rodzinę?”.

 14. Wspólne świętowanie – Wigilie klasowe.

 15. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Podaruj Dzieciom Uśmiech” w szkole koordynowanej przez pedagoga, n-l logopeda, wychowawcę świetlicy i grupy przedszkolnej P „B”.

 16. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Pomoc dla Natalki i Weroniki koordynowanej przez wychowawców kl. III A i P „B”.

 17. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Zbiórka nakrętek” na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowanej przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

 18. Przeprowadzenie akcji charytatywnej „Góra grosza” koordynowanej przez opiekuna SU (współpraca z Towarzystwem Nasz Dom, celem jest wybudowanie domu dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkach w domach rodzinnych).

 19. Zbiórka karmy i koców dla zwierząt przeprowadzona przez nauczyciela przyrody, SU.

 20. Zrealizowanie przez wychowawców świetlicy bloku tematycznego „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”.

 

 

27
01.2018