Jesteś tutaj: Start / Świetlica

Świetlica

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 Świetlica szkolna czynna od 06:30 do 16:00

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

  • Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły.
    • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie.
    • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej.
    • Rozwijanie zainteresowań i zdolności.
    • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
    • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
    • Uczenie i rozwijanie samodzielności.
    • Kształtowanie postaw pożądanych społecznie.
    • Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego.
    • Rozwój zainteresowań czytelniczych.
    • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych.
    • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych.
    • Walka z agresją i przemocą.
    • Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody, dbanie o środowisko i planetę Ziemię.
    • Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce.
    • Wdrażanie do zachowania zgodnego z regulaminem świetlicy.

 

 

Nauczyciele

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Agnieszka Śliwińska - Gabryś

6:30 - 12:00

 11:00 - 16:00 12:00 - 16:00

9:00 - 16:00

 6:30 - 13:00

Elżbieta Homlak

-----------------------

6:30 - 7:30

13:30 - 14:00

 6:30 - 10:00
6:30 - 9:00
13:30 - 16:00

Anna Wierzycka

----------------------- 7:30 - 11:30
-----------------------  ----------------------- -----------------------

Małgorzata Ziobrowska

----------------------- -----------------------  9:30 - 13:30
 -----------------------  -----------------------

Marzena Karwat

12:30 - 16:00
 ----------------------- 13:30 - 14:00
13:30 - 14:00
12:30 - 14:00

Magdalena Korczyk

12:00 - 14:00
12:30 - 13:30
 -----------------------  12:30 - 13:00
-----------------------

Leokadia Dolega

-----------------------

10:45 - 11:00

-----------------------

-----------------------

9:45 - 10:00

Artykuły

Przejdź do - Walentynki

Walentynki

Z okazji Walentynek uczniowie wykonali piękne kartki i dekoracje.

15
02.2021

Przejdź do - Zimowa moda

Zimowa moda

Bawimy się w projektantów  mody zimowej. Oto nasze propozycje czapek i rękawic.

22
01.2021

Przejdź do - Bałwankowo

Bałwankowo

Za oknami śnieg, a do naszej świetlicy zawitały bałwanki.

20
01.2021

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej w czasie trwania epidemii COVID – 19

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej w czasie trwania epidemii COVID – 19

 

 1. Zaleca się deklarowanie udziału w zajęciach świetlicowych dzieci, których oboje rodziców/prawnych opiekunów pracuje.

 2. Zapisy do świetlicy odbywają się na podstawie karty uczestnika zajęć, którą można odebrać od wychowawcy klasy podczas spotkania 1 września 2020 r. lub pobrać ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną kartę dziecko przekazuje wychowawcy świetlicy do dnia 04 września 2020 r.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie nie wchodzą do świetlicy.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzania do świetlicy dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 5. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do przestrzegania godzin pobytu dziecka
  w świetlicy zadeklarowanych w karcie uczestnika.

 6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 7. Każdy uczeń dezynfekuje ręce przed wejściem do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po przyjściu z toalety.

 8. Wychowawcy świetlicy zachowują dystans w kontaktach z uczniami, w razie konieczności zabezpieczają nos i usta maseczką lub przyłbicą.

 9. Dzieci nie powinny przynosić żadnych zabawek i osobistych przedmiotów
  z wyjątkiem bloku rysunkowego i wyposażonego piórnika (kredki, ołówek, pióro, nożyczki, klej itp.).

 10. Przedmioty używane przez dzieci podczas zajęć i zabaw są codziennie dezynfekowane (piłki, skakanki, klocki itp.)

 11. Dzieci nie mogą korzystać z gier, książek, pluszowych maskotek i innych elementów wyposażenia świetlicy, których nie można zdezynfekować.

 12. Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone, nie rzadziej niż co godzinę.

 13. W miarę możliwości będą prowadzone zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni na terenie szkoły (boisko, bieżnia).

 14. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie nie korzystają z wieszaków przed świetlicą, zostawiając odzież i obuwie we własnej szatni.

15
01.2021

Konkurs plastyczny

Witajcie!
Zachęcam uczniów klas 1-4 do udziału w plastycznym konkursie świetlicowym pt. Choinka świąteczna.
Technika pracy jest dowolna, format pracy A4, praca płaska.
Zdjęcia gotowych prac proszę przesłać na adres mailowy: sp14.swietlica@o2.pl
Dla zwycięzców (w 2 kategoriach: klasy 1-2 i klasy 3-4) przewidziane są dyplomy i drobne upominki :)
Konkurs trwa do 20 stycznia 2021 r.

Wychowawcy świetlicy


22
12.2020