List do uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

08
04.2020

Jaworzno,8.04.2020 r.

 

Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie

 

Sytuacja, w której znaleźliśmy się jest wyjątkowa. Wymaga od nas wszystkich mobilizacji i współpracy, cierpliwości i zrozumienia. Nauka na odległość stała się nieodzowną codziennością dla każdej uczennicy i ucznia na wszystkich etapach edukacji. Kształcenie na odległość zobligowało nauczycieli do wykorzystania narzędzi i metod innych niż dotychczas stosowane, przygotowania odpowiednich materiałów edukacyjnych dla uczniów. Wielu rodziców stanęło przed faktem łączenia w domu pracy zawodowej prowadzonej zdalnie ze wsparciem Was w zdalnej nauce. Tej nowej rzeczywistości, z którą stykamy się każdego dnia już od trzech tygodni,
a zatem również edukacji na odległość - towarzyszą silne emocje.

Emocje towarzyszą edukacji w warunkach tradycyjnych, jak i na odległość.
Są niezmiernie istotne dla skuteczności procesu kształcenia, ale zdarza się, że utrudniają jego przebieg. Pozytywne emocje wywołują u każdego dobre nastawienia, wyższą ocenę własnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami w dążeniu do celu, który wydaje się być wówczas realnym do osiągnięcia. Negatywne emocje takie jak - przygnębienie czy smutek, zwykle niosą ze sobą zniechęcenie, spowolnienie działań czy nawet ich brak.

W obecnie zaistniałej sytuacji, zagrożenia zarażeniem się koronawirusem
i jednocześnie nagłego przejścia z kształcenia tradycyjnego na kształcenie na odległość, co wiąże się z rodzajem izolacji - mogą towarzyszyć Wam zmienne emocje. Możecie odczuwać radość, że nie trzeba pójść do szkoły, czasem - niepokój
i strach, wynikający z niedostatku własnych umiejętności radzenia sobie
z problemami sprzętowymi, a innym razem – frustrację i gniew spowodowany odseparowaniem od bezpośredniego wsparcia nauczycieli i rówieśników, niezrozumieniem sformułowanych poleceń, użytego słownictwa zamieszczonego
w wiadomościach, itp.

Ograniczenie naszego wzajemnego kontaktu (uczeń - nauczyciel, uczeń -uczeń) do kontaktu przez Internet może oczywiście mieć wpływ na stany emocjonalne każdego z nas (mniejszy lub większy). Pamiętajcie jednak, że tak, jak w trakcie kształcenia tradycyjnego, również podczas aktualnie realizowanego kształcenia na odległość - możecie liczyć na wsparcie pedagoga, wychowawcy czy nauczyciela przedmiotu. Komunikacja elektroniczna może być wykorzystana w celach edukacyjnych, ale również w razie, gdy odczuwacie potrzebę rozmowy z nami, chęć podzielenia się codziennymi emocjami i przeżyciami, poszukujecie wsparcia czy motywacji w procesie uczenia się.

 

 

Pozdrawiam Was

Jolanta Pazdan, pedagog szkolny