Karta uczestnika świetlicy szkolnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28
08.2020

Do świetlicy szkolnej mogą zostać zapisane dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie pracują.

Wypełniony druk należy zwrócić do wychowawcy klasy bądź wychowawcy świetlicy w nieprzekraczalnym terminie 04 września 2020 r.

Karta uczestnika świetlicy szkolnej - pobierz