Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

05
11.2020

29 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie, reprezentowana przez Annę Szymanek - Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Tomasz Marzec.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana dane będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przewarzania w celach analitycznych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.