Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów szkoły

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
09.2021

29 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie, reprezentowana przez Annę Szymanek - Dyrektora Szkoły.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Magdalena Boba.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o systemie oświaty i wydanych do niej aktów wykonawczych oraz statutu szkoły.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Zebrane dane będą przechowywane do zakończenia trwania obowiązku szkolnego, a następnie zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.