Konkurs chemiczno - fizyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
12.2020

 KONKURS CHEMICZNO-FIZYCZNY

Zapraszam uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w konkursie chemiczno-fizycznym pt. „Modele atomów pierwiastków chemicznych”. Konkurs polega na wykonaniu przestrzennego atomu dowolnego pierwiastka chemicznego. Do przygotowania modelu uczniowie mogą użyć np. kulki styropianowe, bombki choinkowe, żelki, piłeczki pingpongowe itp. (do wykonania protonów, elektronów, neutronów, jądra atomowego), natomiast do wykonania powłok elektronowych można użyć np. drut itp. Uczniowie do modelu muszą dołączyć imię, nazwisko, klasę oraz krótki opis danego pierwiastka zawierający jego symbol, liczbę masową, atomową, protonów, elektronów, neutronów, nukleonów, ładunek jądra- informacje należy przygotować w wersji elektronicznej.

Podczas konkursu ocenie podlegać będą:

-pomysłowość wykonania modelu pierwiastka chemicznego

- poprawny opis charakteryzujący pierwiastek przedstawiony za pomocą modelu

- estetyka pracy

Dyskwalifikacji podlegać będą modele nieopisane oraz modele nie przedstawiające rzeczywistego modelu pierwiastka.

Pracę należy wykonać w domu, zrobić jej zdjęcie i wraz z opisem przesłać na moja pocztę:

annadzierwa-jaromin@wp.pl termin: do 18.12.20 !!!

Nagrodą będą oceny z przedmiotu do wyboru: chemia lub fizyka oraz punkty z zachowania.

 

Organizator: Anna Dzierwa- Jaromin