Konkurs Literacki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

04
02.2021

KONKURS LITERACKI „WARTO POMAGAĆ!”
 
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „WARTO POMAGAĆ!”
Konkurs na wiersz lub opowiadanie promujące ideę wolontariatu skierowany do uczniów klas IV-VIII.
1. CELE KONKURSU:
  1. Kształtowanie postaw i zachowań altruistycznych.

  2. Promocja idei wolontariatu wśród uczniów i pracowników szkoły oraz lokalnej społeczności.

  3. Kształtowanie mody na pomaganie innym.

  4. Uświadomienie młodzieży korzyści płynących z zaangażowania w wolontariat.

  5. Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

  6. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

2. Organizatorzy konkursu: pani Karolina Żbik i Szkolne Koło Caritas
3. Uczestnicy konkursu: klasy IV-VIII
4. Zasady przeprowadzenia konkursu:
Zadania dla uczestników:
Uczestnik przygotowuje wiersz lub opowiadanie, które powinno przekonywać do angażowania się w wolontariat oraz dostarczać powodów, dla których warto pomagać innym. Może opowiadać o dotychczasowych doświadczeniach uczestnika, prowadzonych akcjach, ale także być wytworem fantazji.
Forma pracy:
Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać 3 stron maszynopisu. Wiersz powinien zajmować maksymalnie jedną stronę. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman (rozmiar czcionki 12).
Sposób opisania prac konkursowych:
Każdy utwór powinien być czytelnie podpisany: imię i nazwisko, klasa.
Sposób dostarczania prac konkursowych:
Prace konkursowe należy wysłać do organizatora konkursu (pani Karoliny Żbik) w formie elektronicznej (przez platformę Teams lub Librus).
5.Terminy:
Termin składania prac – 26.02.2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 01.03.2021r.
6. Komisja oceniać będzie: przekaz treści, zawartość merytoryczną, oryginalność i pomysłowość, poprawność stylistyczną i językową, poziom literacki pracy, samodzielność.
7. Zasady nagradzania: Autorzy zwycięskich prac otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie