Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w nowym roku szkolnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
09.2021

  1. Każda osoba przebywająca na terenie biblioteki ma obowiązek zakrywania nosa i ust poprzez użycie maseczek oraz dezynfekowania rąk przed wejściem do pomieszczenia bibliotecznego.
  2. Na terenie biblioteki poza bibliotekarzem może znajdować się jedna osoba wypożyczająca książki oraz maksymalnie trzy osoby korzystające z czytelni, dla których przygotowane są wydzielone stanowiska.
  3. Osoby oczekujące na skorzystanie z biblioteki stoją przed wejściem w odległościach wyznaczonych naklejonymi na podłodze taśmami.
  4. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece.
  5. Książki można rezerwować przez biblioteczny katalog elektroniczny online, co pozwoli na skrócenie czasu obsługi. Kiedy książka będzie gotowa do   odbioru bibliotekarz poinformuje o tym czytelnika przez dziennik elektroniczny.
  6. Pomieszczenia biblioteczne są wietrzone o każdej pełnej godzinie.
  7. Powierzchnie, z którymi miał kontakt użytkownik biblioteki są każdorazowo dezynfekowane.
  8. Książki zwrócone przez czytelników przechodzą dwudniową kwarantannę.