Warsztaty dla uczniów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17
11.2021

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

W ramach projektu Indywidualni.pl wychowawcy klas
Ia, Ib, IVa, IVb, VIIa, VIIb przeprowadzą na lekcjach wychowawczych zestaw scenariuszy lekcji z technik uczenia się, aby:

 • wprowadzić uczniów w zagadnienia efektywnego uczenia się,

 • kreować pozytywne podejście do nauki i poczucie własnej wartości,

 • pogłębiać wiedzę uczniów nt. swojej strategii uczenia się.

 WARSZTAT NR 1

 Temat: Współpraca zawsze się opłaca.

 

Cele warsztatu:

 • Wprowadzenie kontraktu i wspólnie ustalonych zasad.

 • Wzmacnianie więzi grupowych i współpracy.

 • Integracja grupy.

 

WARSZTAT NR 2

Temat: Poznaj samego siebie i... poznaj innych .


 

Cele warsztatu:

 • Wprowadzenie w zagadnienie efektywnego uczenia się.

 • Zbadanie przekonań uczniów na temat uczenia się.

 • Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów.

 • Rozwijanie umiejętności współpracy.

 • Integracja klasy.WARSZTAT NR 3

Temat: Zaczynamy warsztaty z uczenia się

 

 

Cele warsztatu:

 • Przekazanie podstawowych wiadomości o budowie mózgu.

 • Przekazanie informacji o tym, jak „lubi się uczyć” mózg.

 

 

WARSZTAT NR 4

 Temat: O ćwiczeniach, które lubi mózg.Cele warsztatu:

 • Poznanie w praktyce zasady „uczymy się w odpowiednim stanie”.

 • Integracja klasy.

 • Budowanie pozytywnego podejścia do nauki.