KONKURS LITERACKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
03.2022

 
Szkolne Koło Caritas ogłasza konkurs literacki
 
 
„Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem..../ Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł...”
 
 
 
 
I. Cele konkursu:
 
- rozbudzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
- promowanie postaw prospołecznych,
- szerzenie idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy,
    - twórcze aktywizowanie młodzieży,
 
 
       II. Zadanie literackie:
 
Napisanie opowiadania lub wiersza na temat:
 
Pamiętam ten dzień, kiedy pomogłem..../ Pamiętam ten dzień kiedy mi pomógł...”
 
III.
      III. Warunki uczestnictwa:
 
*Konkurs jest skierowany do klas IV - VIII.
*Objętość utworu powinna wynosić od 1 do 4 stron formatu A4 (w druku).
*Jury konkursu oceniać będzie zgodność z tematyką, formę, poziom literacki, samodzielność i oryginalność.
*Praca powinna być wykonana samodzielnie i nie może być w żaden sposób kopiowana z prac innych osób.
*Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę.
   *Praca na konkurs musi zawierać: imię, nazwisko oraz klasę autorki/autora.
         *Termin nadsyłania prac upływa: 11 kwietnia 2022r.
     *Prace konkursowe należy przekazać do organizatorów konkursu pani Karoliny Żbik lub pani M.Stankiewicz
  *Autorzy zwycięskich prac otrzymają drobne upominki oraz dyplomy.
 
 
                                                                                Zapraszamy do udziału w konkursie!

Galeria

  • Powiększ zdjęcie