Przepisy ruchu drogowego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

03
12.2017

Przepisy ruchu drogowego

dla rowerzystów

 

Każdy wyjeżdżający na drogę musi znać i przestrzegać wszystkich przepisów, również przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów. Rowerzyści są pełnoprawnymi użytkownikami ruchu drogowego, obowiązuje ich większość tych samych zasad, co kierowcę samochodu.

KTO MOŻE JEŹDZIĆ ROWEREM ?

Przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów mówią, że rowerem może jeździć każdy! Należy jednak pamiętać

o ograniczeniach w zależności od wieku.

 • do 7 lat – dzieci mogą być przewożone wyłącznie w fotelikach przymocowanych do roweru lub przyczepkach rowerowych

 • do 10 lat – można jeździć na rowerze pod opieką dorosłych, należy pamiętać jednak, że dziecko do lat 10 jeżdżące na rowerze jest traktowane jako pieszy i może jeździć jedynie po chodniku

 • od 10 lat – można jeździć po drogach publicznych jedynie po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego na kartę rowerową

 • od 18 lat – każdy może jeździć po drogach publicznych, karta rowerowa już nie jest potrzebna, mimo to trzeba zapoznać się z przepisami ruchu drogowego.

 

WYPOSAŻENIE ROWERU

 Zadbajmy o to, aby nasz rower był sprawny i prawidłowo wyposażony. Dzięki temu poprawi się nasz komfort i bezpieczność jazdy. Rower powinien być wyposażony w odpowiednie oświetlenie. Z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Podczas dnia nie trzeba jeździć z włączonymi światłami, wystarczy tylko czerwony odblask z tyłu roweru. Natomiast gdy zapada zmrok, pogarsza się widoczność (np. mgła) lub wjeżdżamy do tunelu musimy dodatkowo włączyć światło przednie i tylne. Lampki te mogą świecić ciągłym światłem lub migać. Nie jest konieczne i nikt od nas tego nie będzie wymagał, ale dla bezpieczeństwa można też wyposażyć się w dodatkowe odblaski czy kamizelkę odblaskową.

Poza oświetleniem rower musi być wyposażony w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec oraz w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy.

 

GDZIE MOŻNA JEŹDZIĆ ROWEREM ?

Kierujący rowerem jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku,

w którym się porusza. Gdy dróg dla rowerów nie ma, wtedy rowerzysta w pierwszej kolejności powinien korzystać z pobocza. Dopiero w ostateczności, gdy nie ma dróg rowerowych i nie można skorzystać z pobocza, możliwa jest jazda ulicą. Oczywiście obowiązuje nas ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Rowerzysta może wyprzedzać wolno jadące pojazdy np. stojące w korku, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Kierowca roweru zamiar zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania musi sygnalizować w wyraźny sposób, np. ręką.

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Jazda po chodniku jest zabroniona! Można z niego skorzystać tylko w trzech wyjątkowych przypadkach:

 1. Rowerzysta opiekuje się jadącym na rowerze dzieckiem do lat 10.

 1. Chodnik ma szerokość co najmniej 2 metrów, nie ma wydzielonej drogi dla rowerów, a ruch na jezdni dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h.

 2. Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (np. śnieg, gęsta mgła, silny wiatr, ulewa).

Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący ma obowiązek zachować szczególną ostrożność – pierwszeństwo mają zawsze piesi!

Na drogach rowerowych można poruszać się rowerem z maksymalnie z taką prędkością jaka jest dopuszczalna na jezdni obok.

 

ZAKAZY DLA ROWERZYSTÓW

Kierującemu rowerem zabrania się:

 • jeździć po autostradzie i drodze ekspresowej – mandat karny 250zł

 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach – mandat karny 50zł

 • czepiania się pojazdów – mandat karny 100zł

 • przejazdu przez przejście dla pieszych – mandat karny 100zł

 • korzystania w trakcie jazdy z telefonu wymagającego trzymania w ręce – mandat karny 200zł

 • jazdy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

  • 0,2 – 0,5 promila – wykroczenie – kara aresztu do 14 dni lub grzywny do 5000zł

  • powyżej 0,5 promila – przestępstwo – kara grzywny do 5000zł, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do roku.