Profilaktyka uzależnień

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27
01.2018

Najważniejsze zrealizowane w I półroczu roku szkolnego 2017/2018 działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach całorocznej akcji szkolnej „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie poniższych działań przez pedagoga szkolnego):

2. Realizacja przedsięwzięć w ramach szkolnego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie poniższych działań przez pedagoga szkolnego):

3. Realizacja przedsięwzięć w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” (koordynowanie poniższych działań w szkole przez pedagoga szkolnego, kampania trwała od kwietnia do grudnia 2017 roku).

4. Realizacja przedsięwzięć w ramach lokalnej kampanii „Bezpieczna rodzina — bezpieczne dziecko” (koordynowanie poniższych działań w szkole przez pedagoga szkolnego).

5. „Nie pal przy mnie, proszę” — program edukacji antytytoniowejrekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, zrealizowany w klasach III przez pedagoga.

6. „Bieg po zdrowie” — program edukacji antytytoniowej rekomendowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, zrealizowany w klasie IV A przez pedagoga.

7. „Bajkowe spotkania” — program edukacyjno-profilaktyczny zrealizowany w klasie II przez pedagoga szkolnego.

8. „Program dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V.

9. Przeprowadzenie przez wychowawców w klasach I-III 2 zajęć o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół”.

10. Realizacja przez wychowawców klas I-III wybranych zajęć edukacyjno-wychowawczych z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej”.

11. Przeprowadzenie tematycznych zajęć wychowawczych według planów wychowawczych klas.

12. „Podaruj Dzieciom Uśmiech” — akcja charytatywna koordynowana przez pedagoga szkolnego i nauczycieli: M. Karwat, J. Bolek, M. Graniczną.

13. „Pomoc dla Natalki i Weroniki — akcja charytatywna koordynowana przez wychowawców kl. III A i P „B”.

14. „Zbiórka nakrętek” —akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

15. Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca
z Towarzystwem Nasz Dom, celem jest wybudowanie domu dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą mieszkach w domach rodzinnych).

16. „Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Wilczek,
A. Śliwińską.

17. Opracowanie przez pedagoga szkolnego i wdrożenie procedur:

  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • procedury dotyczącej nauczania indywidualnego

  • procedury dotyczącej kształcenia specjalnego

  • procedury dotyczącej organizacji „Wyprawki szkolnej

  • monitorowania spełniania obowiązku szkolnego

  • wydłużenia toku nauki.