Najważniejsze działania w I półroczu roku szkolnego 2018/2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25
02.2019

 • Najważniejsze działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży podejmowane i realizowane w I półroczu roku szkolnego 2018/2019:

   

1. Projekt „VULCAN kompetencji w ŚLĄSKICH SAMORZĄDACH” (projekt realizowany pilotażowo w trzech jaworznickich szkołach – SP 14 oraz SP 13 i SP 20; koordynowanie działań szkoły przez Zespół Zadaniowy w składzie: pedagog szkolny J. Pazdan, n-le M.Stankiewicz, M. Wątroba).

2. Przedsięwzięcia w ramach całorocznej projektu „Zdrowo, bezpiecznie, ciekawie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego)

3. Przedsięwzięcia w ramach całorocznego projektu profilaktyki otyłości „Stawiam na zdrowie” (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego)

4. Program edukacyjno - profilaktyczny „Dziel się Uśmiechem” organizowany przez firmę Mars Polska we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej zrealizowany przez pedagoga szkolnego w klasach II-III.

5. Program edukacyjno - profilaktyczny „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” oraz działania towarzyszące (realizacja przez pedagoga szkolnego w klasie VII, organizacja zajęć we współpracy z instytucjami).

6. „Programu dla szkół” — program rządowy obejmujący dostawy owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych dla klas I-V (koordynowanie działań przez pedagoga szkolnego).

7. Po dwa zajęcia o tematyce promującej zdrowe nawyki żywieniowe jako działań towarzyszących realizacji programu rządowego „Program dla szkół” zrealizowane przez wychowawców w klasach I-III.

8. Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z udziałem pracowników instytucji wspierających pracę szkoły (organizacja, koordynowanie zajęć przez pedagoga szkolnego):

 • PSSE: „Higiena rąk” w klasach I; „Przygody niedźwiadka Szczepana, czyli oswajamy się z wizytą u lekarza” w grupach przedszkolnych i klasach I; „Quiz – Zdrowe odżywianie” w klasach IV-V; „Jak uchronić się przed używaniem dopalczy?” w klasie VII,

 • Poradnia Stomatologiczna „Michlewicz” NZOZ: „Zdrowe zęby, czyli kilka słów o higienie jamy ustnej ” dla klas II-III,

 • Centrum Dietetyczne Projekt Zdrowie w Chrzanowie: „Zabawy edukacyjne – dobre nawyki żywieniowe” w klasach II-III,

 • PPP: ; „Wyspy szacunku” w klasach II; „Tworzę własne nawyki” w klasach IV,

 • OIK: „Gra profilaktyczna – profilaktyka uzależnień” w klasach IV-V,

 • KMP: „Bezpiecznie poruszam się po drogach” dla grup przedszkolnych i klas I,

 • PCK, DPS, Hospicjum: „O pomocy ludziom potrzebującym – starym, chorym, ubogim” dla klas IV-VIII w ramach Dnia Wolontariatu.

9. Wybrane zajęcia edukacyjno-wychowawcze z programu A. Kołodziejczyka „Spójrz inaczej” zrealizowane przez wychowawców klas I-III.

10. Tematyczne zajęcia wychowawcze zrealizowane według planów wychowawczych klas.

11. Akcje charytatywne w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariuszy:

 • Podziel się Uśmiechem” — akcja charytatywna koordynowana przez pedagoga szkolnego i Panie M. Stankiewicz, M. Karwat, J. Bolek, M. Graniczną,

 • Zbiórka pluszowych misiów”akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (misie przekazane zostały do PCK w Jaworznie),

 • Zbiórka karmy dla zwierząt”akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (karma została przekazana do schroniska w Chełmku),

 • Zbiórka karmy dla zwierząt”— akcja charytatywna koordynowana przez Panią A. Bańkowską (karma została przekazana do TOZ w Jaworznie),

 • Jasełka, stroik i kartka świąteczna dla pensjonariuszy DPS w Jaworznie” — akcja charytatywna koordynowana przez Panie M. Stankiewicz, G. Kozakiewicz (stroiki i kartki przygotowane zostały na lekcjach techniki i plastyki przez uczniów klas IV-V w ramach konkursu),

 • Zbiórka nakrętek” —akcja charytatywna na rzecz pomocy niepełnosprawnemu chłopcu koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, M. Graniczną, G. Kozakiewicz.

12. Góra grosza” — akcja charytatywna koordynowana przez opiekuna SU (współpraca z Towarzystwem Nasz Dom;  celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać).

13. „Zbiórka baterii” — akcja koordynowana przez nauczycieli: M. Karwat, A. Śliwińska - Gabryś, M. Wątroba, M. Koszowska.

14. Opracowanie przez pedagoga szkolnego i wdrożenie procedur:

 • ubiegania się o uzyskanie zezwolenia Dyrektora Szkoły na realizację indywidualnego programu lub toku nauki,

 • uzyskania zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

 • organizacji wycieczek szkolnych i wyjść grupowych uczniów,

 • postepowania z dzieckiem przewlekle chorym na cukrzycę (aktualizacja),

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej (aktualizacja).

 

 • W szkole w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych zostało 108 uczniów z klas I-VIII i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

 

 • W I półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas I-V na terenie szkoły korzystali z pomocy w formie programu rządowego „Program dla szkół” ( w tym: owoce i warzywa – 161 uczniów, mleko i produkty mleczne – 158 uczniów).