Jesteś tutaj: Start / Wolontariat

Wolontariat

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

 

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

Opiekunowie Szkolnego Koła Caritas:

p. K. Żbik

p. M. Stankiewicz

ks. A. Krupa

 

  CECHY WOLONTARIUSZA:

 

1.Dużo optymizmu i chęć działania.

2.Motywacja do niesienia pomocy potrzebującym.

3.Umiejętność wygospodarowania wolnej chwili.

4.Odwaga, empatia, otwartość.

5.Odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

6.Kultura osobista.

 

 

Regulamin Szkolnego Koła Caritas

 

1. Każdy uczeń naszej szkoły może zostać wolontariuszem za zgodą rodziców.

2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.

3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.

4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.

5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy.

6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

7. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje skreślenie ucznia z listy Klubu.

 

 

Działania Szkolnego Koła Caritas obejmują:

teren szkoły:

 • pomoc w lekcjach uczniom słabszym,

 • zbiórki artykułów szkolnych, słodyczy, środków czystości,

 • zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt,

 • zbiórki plastikowych nakrętek,

 • akcje charytatywne,

 

instytucje, ośrodki:

 • Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie,

 • PCK,

 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,

 • Supermarket „ Carrefour” - Jaworzno,

 • Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu,


Plan pracy Szkolnego Koła Caritas - załącznik

 

 

 

 

Artykuły

Jałmużna Wielkopostna

INFORMACJA

 

W ramach akcji charytatywnej prowadzonej przez

Sosnowiecki Caritas : „ Jałmużna Wielkopostna”

Szkolne Koło Caritas ogłasza zbiórkę żywności

( np. kasza, ryż, mąka, makaron, konserwy) i środków czystości dla osób potrzebujących korzystających z pomocy PCK, działającego w naszym mieście.

 

Prosimy o przynoszenie rzeczy do 8 kwietnia br.

do sali 35.

 

 

M. Stankiewicz

10
03.2019

Szkolne Koło Caritas

Informacja

 

Od stycznia 2019r. Szkolny Klub Wolontariusza działa pod nadzorem dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

W związku z tym Szkolny Klub Wolontariusza zmienił nazwę na:

Szkolne Koło Caritas

 

Zadania Koła: 

 • rozeznanie potrzeb ludzkich w najbliższym środowisku, szkole, domu oraz niesienie możliwej pomocy,

 • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkich potrzeb,

 • udział w akcjach i stałą współpracę z Caritas na szczeblu diecezji i parafii,

 

 

M. Stankiewicz

26
02.2019

Przejdź do - Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej

WYJAZD DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE

 

14 stycznia 2019 roku klasa 5 b wraz z p. Joanną Górecką i p. Piotrem Czerniewiczem, w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu, pojechała do Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie, by wystawić Jasełka dla pensjonariuszy ww. ośrodka z okazji minionych świąt bożonarodzeniowych.

Po przedstawieniu dzieci i nauczyciele usiedli wraz z pensjonariuszami, by wspólnie pokolędować przy dźwiękach gitary, kilkoro uczniów nawet zagrało dla pensjonariuszy kolędy i pastorałki na przywiezionych przez siebie instrumentach.

Mieszkańcy DPS - u byli bardzo zadowoleni, chętnie śpiewali kolędy, a na twarzach niektórych z nich widać było wzruszenie.

Na koniec po złożeniu życzeń przez nauczycieli i klasę 5 b, pracownicy i pensjonariusze zapraszali naszą szkołę, byśmy jeszcze kiedyś ich odwiedzili.


22
01.2019

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE!

 

Dziękujemy uczniom i ich rodzicom, którzy włączyli się w akcję charytatywną

 

PODZIEL SIĘ UŚMIECHEM”.

 

Paczkami świątecznymi obdarowaliśmy 7 dzieci z naszej szkoły, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

 

DZIĘKUJEMY!!!!

Szkolny Klub Wolontariusza

 

03
01.2019

Życzenia

 

Szkolny Klub Wolontariusza

składa wszystkim pracownikom szkoły i całej społeczności uczniowskiej serdeczne życzenia świąteczne.

Życzymy zdrowych, pogodnych chwil, dużo ciepła rodzinnego, a w Nowym Roku spełnienia marzeń i planów.

Dziękujemy wszystkim Tym, którzy swoją pracą lub hojnością wspierali i wspierają działania Klubu Wolontariusza.

 

 

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza

20
12.2018